top of page

LƠP PHÁT ÂM CHUẨN P5

Trước khi đến với VICKY English tôi đã từng thất bại rất nhiều lần...

LỚP TỪ VỰNG T6

Nhờ flashcard và game của chị mà em thấy học từ vựng vui và dễ nhớ như vậy...

LƠP PHÁT ÂM CHUẨN P6

Trước đây em thật sự rất ngại nói chuyện khi phát âm của mình không chuẩn...

VIEW MORE

LỚP GIAO TIẾP T4

Lúc chưa học chị, e thấy rất sợ khi gặp người nước ngoài, hì hì...

VIEW MORE
bottom of page