top of page

CÁC VÒNG THI

VÒNG LOẠI

01-04-2018

 • Thi cá nhân tại ĐGĐ khoa Y

 • Mỗi phần thi gồm 40 câu làm trong 40 phút.

 • !2 đội cao nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo

VÒNG BÁN KẾT

08-04-2018

 • Buổi sáng lúc 7h30

 • Gồm 8 trạm câu hỏi (3 phút/ trạm và 4 trạm OSCE (5 phút/trạm).

 • 3 đội cao nhất sẽ vào vòng chung kết

VÒNG REVIVAL

08-04-2018

 • Buổi chiều lúc 13h00

 • 9 đội còn lại sẽ trả lời qua 8 câu hỏi (1 phút/câu).

 • Đội trả lời đúng nhiều nhất sẽ vào vòng chung kết.

VÒNG CHUNG KẾT

08-04-2018

 • Buổi chiều lúc 13h30

 • Gồm 3 vòng.

 • Vòng 1: Mỗi đội lần lượt trả lời 8 câu hỏi, đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm.

 • Vòng 2: Mỗi đội chọn chủ đề câu hỏi. 

 • Vòng 3: Trả lời câu hỏi từ giám khảo

MEPHYSI 2017

Đã đóng link đăng ký.

Chúc các bạn có một mùa MePhysi thật thành công!

Contact us

© 2018 by VICKY English & H.E.I

bottom of page