top of page

Chuẩn đầu ra TOEIC mới nhất của các trường Đại học


1. Đại học Kinh Tế TP.HCM - UEH Chương trình đại trà: TOEIC 500-600

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600-700

Chi tiết từng ngành xem tại: UEH - Chuẩn đầu ra mới nhất


2. Đại học Luật TP.HCM - ULAW

- Chương trình đại trà: TOEIC 520-550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 650

Chi tiết từng ngành xem tại: ULAW - Chuẩn đầu ra mới nhất

Group cập nhật lịch thi thử TOEIC miễn phí hàng tuần:

3. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - HCMUTE

- Chương trình đại trà: TOEIC 550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600


4. Đại học Công nghệ Sài Gòn - STU

- TOEIC 350-500 Chi tiết từng ngành xem tại: STU - Chuẩn đầu ra mới nhất

5. Đại học Sư phạm TP.HCM - HCMUE - TOEIC 450-750

Chi tiết từng ngành xem tại: HCMUE - Chuẩn đầu ra mới nhất

6. Đại học Văn Lang - VLU

- TOEIC 785 (R&L), 310 (S&W)

Chi tiết xem tại: VLU - Chuẩn đầu ra mới nhất 7. Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM -UEL

- Chương trình đại trà: TOEIC 500 (R&L), 221 (S&W)

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 550 (R&L), 240 (S&W)


8. Đại học Tôn Đức Thắng - TDTU

- Chương trình tiêu chuẩn: TOEIC 550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600 (L&R), 160 (S), 150 (W)


9. Đại học Tài chính - Marketing - UFM

- Chương trình đại trà: TOEIC 405

- Chương trình đặc thù: TOEIC 450

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 570


10. Đại học Ngân hàng TP.HCM - BUH

- Chương trình chuẩn: TOEIC 450 (L&R), 105 (S), 90 (W)

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 785 (L&R), 140 (S), 130 (W)


11. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM - HUFI

- TOEIC 450


12. Đại học Văn Hiến - VHU

- TOEIC 450


13. Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM - HCMUT

- Chương trình đại trà: TOEIC 600

- Chương trình tài năng: TOEIC 700


14. Đại học Mở TP.HCM - OU

- Chương trình đại trà: bậc 3/6 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.

- Chương trình chất lượng cao: bậc 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.


15. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - HUFLIT

- TOEIC 450-550

Chi tiết từng ngành xem tại: HUFLIT - Chuẩn đầu ra mới nhất


16. Đại học Công nghiệp TP.HCM - IUH

- TOEIC 450


17. Đại học Sài Gòn - SGU

- TOEIC 450

Group cập nhật lịch thi thử TOEIC miễn phí hàng tuần:


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page