Chuẩn đầu ra TOEIC mới nhất của các trường Đại học

1. UEH (Đại học Kinh Tế TP. HCM)

- Ngành Ngoại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế: TOEIC 550/TOEFL iBT 55/IELTS 4.5

- Các ngành, chuyên ngành khác: TOEIC 450/TOEFL iBT 45/IELTS 4.0

Thông báo của trường UEH: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

2. TDTU (Đại học Tôn Đức Thắng)

- TOEIC 500.

Thông báo của trường TDTU: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

3. VAA (Học Viện Hàng Không Việt Nam)

- Quản lý hoạt động bay: TOEIC 550

- Quản trị kinh doanh: TOEIC 500 (Cao đẳng TOEIC 400)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông: TOEIC 450 (Cao đẳng 350)

Thông báo của trường VAA: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

4. HUFLIT (Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM) - Khoa CNTT: TOEIC 450

- Khoa Du lịch - khách sạn, Quan hệ quốc tế, Kinh tế - tài chính: TOEIC 550

- Khoa Ngoại ngữ: TOEIC 650

Thông báo của trường HUFLIT: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

5. SGU (Đại học Sài Gòn)

- TOEIC 450

Thông báo của trường SGU: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

6. IUH (Đại học Công Nghiệp TP. HCM)

- TOEIC 450 (Cao đẳng TOEIC 350)

Thông báo của trường IUH: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

7. UFM (Đại học Tài chính - marketing)

- TOEIC 405

Thông báo của trường UFM: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

8. NTT (Đại học Nguyễn Tất Thành)

- TOEIC 400 - 450 (Cao đẳng TOEIC 350)

Thông báo của trường NTT: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

9. Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

- Ngành Kinh doanh quốc tế: TOEIC 500

- Các ngành, chuyên ngành khác: TOEIC 450

Thông báo của trường KTĐN: chuẩn đầu ra Tiếng Anh

#chuẩnđầuraTOEIC

Featured Posts
Recent Posts