top of page

Chuẩn đầu ra TOEIC mới nhất của các trường Đại học


1. Đại học Kinh Tế TP.HCM - UEH Chương trình đại trà: TOEIC 500-600

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600-700

Chi tiết từng ngành xem tại: UEH - Chuẩn đầu ra mới nhất


2. Đại học Luật TP.HCM - ULAW

- Chương trình đại trà: TOEIC 520-550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 650

Chi tiết từng ngành xem tại: ULAW - Chuẩn đầu ra mới nhất


3. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - HCMUTE

- Chương trình đại trà: TOEIC 550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600

Chi tiết xem tại: HCMUTE - Chuẩn đầu ra mới nhất


4. Đại học Công nghệ Sài Gòn - STU

- TOEIC 350-500

Chi tiết từng ngành xem tại: STU - Chuẩn đầu ra mới nhất


5. Đại học Sư phạm TP.HCM - HCMUE - TOEIC 450-750

Chi tiết từng ngành xem tại: HCMUE - Chuẩn đầu ra mới nhất


6. Đại học Văn Lang - VLU

- TOEIC 785 (R&L), 310 (S&W)

Chi tiết xem tại: VLU - Chuẩn đầu ra mới nhất


7. Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM -UEL

- Chương trình đại trà: TOEIC 500 (R&L), 221 (S&W)

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 550 (R&L), 240 (S&W)

Chi tiết xem tại: UEL - Chuẩn đầu ra mới nhất


8. Đại học Tôn Đức Thắng - TDTU

- Chương trình tiêu chuẩn: TOEIC 550

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 600 (L&R), 160 (S), 150 (W)

Chi tiết xem tại: TDTU - Chuẩn đầu ra mới nhất


Nhắn tin vào fanpage VICKYEnglish để nhận trọn bộ Đề thi TOEIC chuẩn Quốc tế ETS mới nhất 2022 (có đáp án và bảng quy đổi điểm TOEIC):

https://www.facebook.com/vickyenglish.vn


9. Đại học Tài chính - Marketing - UFM

- Chương trình đại trà: TOEIC 405

- Chương trình đặc thù: TOEIC 450

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 570

Chi tiết xem tại: UFM - Chuẩn đầu ra mới nhất


10. Đại học Ngân hàng TP.HCM - BUH

- Chương trình chuẩn: TOEIC 450 (L&R), 105 (S), 90 (W)

- Chương trình chất lượng cao: TOEIC 785 (L&R), 140 (S), 130 (W)

Chi tiết xem tại: BUH - Chuẩn đầu ra mới nhất


11. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM - HUFI

- TOEIC 450

Chi tiết xem tại: HUFI - Chuẩn đầu ra mới nhất


12. Đại học Văn Hiến - VHU

- TOEIC 450

Chi tiết xem tại: VHU - Chuẩn đầu ra mới nhất


13. Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM - HCMUT

- Chương trình đại trà: TOEIC 600

- Chương trình tài năng: TOEIC 700

Chi tiết xem tại: HCMUT - Chuẩn đầu ra mới nhất


14. Đại học Mở TP.HCM - OU

- Chương trình đại trà: bậc 3/6 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.

- Chương trình chất lượng cao: bậc 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.

Chi tiết xem tại: OU - Chuẩn đầu ra mới nhất


15. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - HUFLIT

- TOEIC 450-550

Chi tiết từng ngành xem tại: HUFLIT - Chuẩn đầu ra mới nhất


16. Đại học Công nghiệp TP.HCM - IUH

- TOEIC 450

Chi tiết xem tại: IUH - Chuẩn đầu ra mới nhất


17. Đại học Sài Gòn - SGU

- TOEIC 450

Chi tiết xem tại: SGU - Chuẩn đầu ra mới nhất


Xem thêm Chuẩn đầu ra của các trường Đại học khác tại: Uni - Chuẩn đầu ra tiếng Anh


Nhắn tin vào fanpage VICKYEnglish để nhận trọn bộ Đề thi TOEIC chuẩn Quốc tế ETS mới nhất 2022 (có đáp án và bảng quy đổi điểm TOEIC):

https://www.facebook.com/vickyenglish.vn
Featured Posts