top of page

Cập nhật đề thi TOEIC mới 2018

Dưới đây là những cập nhất mới nhất về các thay đổi trong đề thi TOEIC được cung cấp bởi ETS.

Phần Nghe hiểu

 • Giảm số lượng câu hỏi Phần 1 (Hình ảnh) và Phần 2 (Hỏi và trả lời).

 • Tăng số lượng câu hỏi Phần 3 (Hội thoại).

 • Các đoạn hội thoại có lượt trao đổi ngắn và nhiều hơn.

 • Một số đoạn hội thoại có nhiều hơn 2 người nói.

 • Đoạn hội thoại bao gồm cả nói tắt (như "going to" thành "gonna") và những câu chưa hoàn chỉnh/một phần (như "Yes, in a minute; Down the hall; Could you?").

 • Các dạng câu hỏi mới kiểm tra khả năng kết nối thông tin được nghe trong đoạn hội thoại/đoạn thông tin với thông tin được nhìn thấy trên biểu đồ.

 • Các dạng câu hỏi mới kiểm tra khả năng nắm bắt ngụ ý của người nói trong đoạn hội thoại/đoạn thông tin.

Phần Đọc hiểu:

 • Giảm số lượng câu hỏi Phần 5 (Hoàn thành câu).

 • 2 loại câu hỏi mới kiểm tra khả năng hiểu cấu trúc tổng quan giữa các đoạn văn.

 • Dạng câu hỏi hoàn thành đoạn văn yêu cầu thí sinh chọn một câu phù hợp nhất với ngữ cảnh chung của toàn đoạn văn.

 • Các câu hỏi trong đoạn kép đòi hỏi thí sinh xác định được thông tin trả lời thuộc đoạn văn nào.

 • Các dạng tin nhắn và hội thoại chat online đa dạng với nhiều đối tượng viết khác nhau.

 • Các câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu được sự liên quan của 3 đoạn văn với nhau.

 • Tăng một ít số lượng câu hỏi Phần 7 (Đọc hiểu).

 • Các câu hỏi mới đánh giá khả năng hiểu nghĩa của từ được người viết dùng trong ngữ cảnh.

Bài thi mẫu theo cấu trúc đề thi TOEIC mới 2018: www.toeic4s.com/dethimau2018

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page